Strona główna
O Grupie FosfiO Gdańskich Zakładach Nawozów FosforowychO Hałdzie FosfogipsówMedia na temat FosforówBadania i opracowaniaAkcjeReakcje na nasze akcjeRozmaitości
Za treść artykułów opublikowanych na tej stronie odpowiadają podpisani autorzy. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do publikacji i wypowiedzi na naszym forum oraz przesyłania artykułów do publikacji.
Autorzy zdjęć zgadzają na ich rozpowszechnianie pod warunkiem podania źródła.

Stronę redaguje Nieformalna Grupa Inicjatywna "Fosfi"
Nasze priorytety:
- doprowadzić do bezpiecznego zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince
- zainteresować ludzi nauki tematem fosfogipsów i zachęcać do otwartej dyskusji
Co się dzieje na hałdzie:
- Od 5 lutego 2008 trwają prace związane z zamykaniem składowiska.
Kiedy to się skończy?

Do kiedy będzie składowany fosfogips?

do końca 2009 r.  - W/g prawa Unii Europejskiej.
2014 - W/g GZNF "Fosfory"!!!!!
Stop Fosforom !
- N.G.I. Fosfi
- Obywatelska Liga Ekologiczna
- Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie
Kontynuują intensywną kampanię przeciwko dalszej ignorancji władz wobec emisji szkodliwych substancji przez GZNF Fosfory.

Zapraszamy do czynnego udziału w akcjach organizacji ekologicznych!!!

Konferencja n.t. wpływu hałdy

Polski Klub Ekologiczny, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizują 5 listopada 2008 konferencję n.t. „Ocena wpływu składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko”


    Organizowana w ramach cyklu Pomorskich Sympozjów Ekologicznych konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Sobieskiego 18 – sala 230 (Aula), 2gie piętro o godz. 12:00

    Przewiduje się udział przedstawicieli G.Z.N.F. "Fosfory", Nieformalnej Grupy Inicjatywnej "Fosfi" oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki badających wpływ hałdy na otoczenie.

Czy urząd kontroluje prace na hałdzie?

5 lutego wydano decyzję na odzysk fosfogipsu oraz decyzję o zamknięciu składowiska fosfogipsów w Wiślince.

     Od wejścia w życie decyzji Grupa Fosfi monitoruje prace na składowisku w obawie przed nieprawidłościami. Okazało się, iż nie wszystkie prowadzone przez  G.Z.N.F. "Fosfory" prace są zgodne z decyzją. Zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski projekt zamknięcia nie przewiduje:
- poszerzania wąwozu 

- ścinania skarpy na prawo od taśmociągu biegnącego wąwozem
- wykorzystywania starego fosfogipsu ze skarpy do budowy drogi

Między innymi takie właśnie prace zauważyliśmy na hałdzie.

    Zaobserwowane nieprawidłowości zgłosiliśmy 3.03.2008 r. na umówionym spotkaniu urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego. Reakcja urzędników nie spełniła naszych oczekiwań. Urzędnicy nie chcieli wysłuchać ustnych uwag przedstawicieli Grupy twierdząc, iż wystarczy im złożone przez Grupę pismo. Nie chcąc wysłuchać szczegółowej argumentacji, oraz nie znając prowadzonych prac urzędnicy z góry bronili robót prowadzonych przez G.Z.N.F. "Fosfory" często w sposób niepoważny argumentując własne stanowisko. Podczas nasyconej emocjami dyskusji urzędnikom zdarzały się wypowiedzi które świadczyły o lekceważącym stosunku zarówno do przedstawicieli grupy jak i przedstawionej przez nich sprawy. W kompetencji Urzędu Marszałkowskiego leży kontrolowanie, czy wykonywane prace są zgodne z wydaną decyzją.

Początek dalekiego końca

5 lutego 2008 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski podpisał decyzję o zamknięciu składowiska fosfogipsów w Wiślince.

Decyzja akceptuje złożony przez GZNF "Fosfory" projekt zamknięcia, który dla N.G.I. "Fosfi" zgodziła się zaopiniować Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie. Opinia naukowa N.O.T. będzie stanowiła podstawę do dalszych działań ekologów. Wkrótce szczegółowy komentarz decyzji

Rozmowy z Wicemarszałkiem

29 stycznia 2008 r. przedstawiciele N.G.I. "Fosfi" oraz WKO spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Leszkiem Czarnobajem.

Obecni byli również urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego. Na wcześniejszy wniosek udostępniono projekt zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince oraz ustalono harmonogram spotkań z ekologami.  Obecnie nie dysponujemy zgodą autorów na publikację projektu. Osoby zainteresowane jego treścią prosimy o kontakt.

Odcieki, wyrwy oraz znikająca woda

9 grudnia 2007 nasi przedstawiciele wybrali się na składowisko fosfogipsów w Wiślince.

Zauważyliśmy wiele rażących nieprawidłowości  które w efekcie mogą doprowadzić do negatywnego wpływu na środowisko.  Zapraszamy na fotorelację

Tanio, zielono i nieszczelnie

15 listopada odbyła się w GZNF Fosfory konferencja mająca prezentować techniczny sposób zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince.

Prezentacja firmowana przez Fosfory autorstwa zespołu pod kierunkiem Prof. Eugeniusza Dembickiego w składzie: Dr Włodzimierz Cichy, Dr Janusz Granatowicz, Dr Adam Kot, Mgr Aleksandra Podleśny, Dr Tadeusz Sukowski; nie zawierała szczegółowych danych, lecz jedynie streszczała projekt w atrakcyjnej formie. Prelegentami byli Włodzimierz Cichy i Tadeusz Sukowski.

Ignorancja Wojewody - ciąg dalszy 

29 października przedstawiciele organizacji ekologicznych złożyli postulaty na ręce Wojewody Piotra Karczewskiego. Czekała na nich niespodzianka w postaci przedstawicieli GZNF "Fosfory" prezesa Wiesława Hałuchy i Andrzeja Szymańczaka.

    Wojewoda nie poinformował organizacji, że odbędzie się spotkanie, na które zaproszone będą również „Fosfory”. Piotr Karczewski nie zapoznał się ze złożonymi na piśmie postulatami organizacji. Bardzo chętnie za to wyciągał skserowane artykuły prasowe z wypowiedziami ekologów na temat składowiska, z których kazał się tłumaczyć przedstawicielom organizacji podważając ich wiarygodność. Wojewoda nie odpowiadał na skonstruowane w postulatach zarzuty. Rozmowy przerodziły się w walkę na argumenty. Zachowanie przedstawicieli GZNF utrudniało dyskusję. Fosfory zdominowały debatę, bezpodstawnie zabierały głos w kwestiach dotyczących łamania przepisów (n.p. złamanie K.P.A.) i innych zaniedbań Wojewody oraz jego urzędników.

28.10.2007 - Stop ignorancji

W niedzielę na ul. Długiej przy neptunie o godz. 12:00 przedstawiciele Nieformalnej Grupy Inicjatywnej, Wrzeszczańskich Komitetów Obywatelskich oraz Obywatelskiej Ligi Ekologicznej wyrazili swój sprzeciw wobec ignorancji władz P.U.W.  Przy akompaniamencie "Samba rhythms of resistance" ekolodzy przedstawili opinii publicznej swoje zdanie na temat współpracy z urzędnikami.

"Ekolodzy protestują przeciwko polityce wojewody wobec problemu hałdy"
Gazeta Wyborcza, 2007-10-29
"Ekolodzy podają też w wątpliwość podstawy prawne wydanych przez wojewodę pozwoleń i postulują, by sprawą zajęła się prokuratura. - Decyzja na odzysk fosfogipsów, wydana przez Pomorski Urząd Wojewódzki ma wadliwą podstawę prawną"
Dziennik Bałtycki, 2007-10-29
"Organizacje zamierzają złożyć odpowiednią petycję na ręce wojewody pomorskiego. Będzie to kolejne pismo wystosowane do urzędu poruszające kwestię składowiska w Wiślince."
www.wiadomosci24.pl
Zobacz też:
- Postulaty organizacji ekologicznych
- List do mediów  ( PDF)
- Plakat ( PDF)
- Ulotka ( PDF)
Zdjęcia

100dniówka Wojewody

Wojewoda Piotr Karczewski spowiadał się z pierwszych 100 dni piastowania urzędu

Na zwołanej 10 września 2007 konferencji Piotr Karczewski mówił o sukcesach jakie udało mu się osiągnąć m.in w sprawie składowiska fosfogipsów w Wiślince. Niestety wśród wyśmienitych gości była obecna przedstawicielka N.G.I. "Fosfi", która uważnie przysłuchiwała się "rewelacyjnym" osiągnięciom Pana Wojewody. W specjalnym komunikacie prasowym  poświęconym dotychczasowym działaniom w sprawie hałdy fosfogipsów czytamy zaskakujące a czasami nawet przeczące sobie treści. cały tekst...

Fosfory bez pozwolenia

Ministerstwo Środowiska uchyliło pozwolenie zintegrowane dla GZNF Fosfory. 

W uzasadnieniu swojej decyzji, Minister stwierdza, że wydane 8 miesięcy temu pozwolenie zawiera wiele błędów i nieścisłości. Główne zastrzeżenia to:
- brak analizy uciążliwości odorowej ze strony Zakładów,
- brak opracowanego programu zakończenia produkcji kwasu fosforowego,
- niedokładne pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- brak kompleksowej gospodarki ściekami.
Decyzja będzie ponownie rozpatrywana przez Wojewodę. WIOŚ zgodnie z Prawem ochrony środowiska (Art. 365) powinien wydać obecnie decyzję wstrzymania użytkowania instalacji, gdyż nie posiada ważnego pozwolenia zintegrowanego.
Czy i kiedy WIOŚ wstrzyma użytkowanie instalacji objętych pozwoleniem?


26 wrzenia PUW wydał nowe pozwolenie zintegrowane nie dopuszczając uwag strony w postępowaniu (Wrzeszczańskich Komitetów Obywatelskich)

Skuteczna wizja WIOŚ

5 lipca 2007 odbyła się wizja WIOŚ na składowisku w Wiślince, w której brała udział m. in. przedstawicielka Grupy "Fosfi".

Zauważono wiele niedociągnięć w zakresie szczelności ochrony hydrologicznej skutkujących przedostawaniem się zanieczyszczeń poza strefę. Zauważono, iż zdzieranie warstwy roślinnej i prace przygotowawcze do zamknięcia składowiska odbywają się bez projektu. Szczególną uwagę zwrócono na istnienie niezdemontowanych instalacji które mogłyby służyć do odpompowywania wody do Martwej Wisły. Obecność naszego przedstawiciela pomogła w ujawnieniu niektórych faktów dotyczących złego stanu składowiska. Zadziwiające, że przez ponad dwadzieścia lat od istnienia tej instalacji nie zwrócono uwagi na jej możliwe zastosowanie. WIOŚ nakazał demontaż instalacji.

Fosfi rozmawia z Fosforami

17 lipca 2007 przedstawiciele N.G.I. Fosfi spotkali się z nowym prezesem G.Z.N.F. Fosfory Wiesławem Hałuchą. Na spotkaniu obecny był również Jan Wyganowski (Z-ca Dyrektora Naczelnego d.s. Technicznych).  

    Spotkanie dotyczyć miało m.in. projektu "Sposób zamknięcia składowiska fosfogipsów w Wiślince" oraz bieżącego stanu technicznego składowiska (czytaj: list do GZNF). Pan Hałucha na wstępie stwierdził, że nie jest przygotowany do rozmowy, i że nie będzie rozmawiał. czytaj więcej...

Zakładowe menu Jana Wyganowskiego

Za mamę, za tatę, za prezesa...

Jan Wyganowski w programie "Europa to tu" (emisja: 25.06.2007) skonsumował na oczach telewidzów fosfogips. Skonsumował, czy nie skonsumował (można mieć wątpliwości) ale z pewnością potwierdził tym gestem swoją wypowiedź z 1994 roku (można zjeść 0,5 kg fosfogipsu).  GZNF gratulujemy pracowników, którzy są skłonni do tak spektakularnych aktów w obronie interesów Firmy. Panu Wyganowskiemu życzymy dużo zdrowia.

Nowa droga do nikąd

PUW wydał decyzję (z dn. 26.06.2007) zezwalającą na dosypywanie fosfogipsów w celu zbudowania drogi dojazdowej na wierzchowinę hałdy, która ma jednocześnie wzmocnić ścianę składowiska od strony Martwej Wisły. Uderzające są w tej decyzji następujące problemy:
- Decyzja opiera się na niezwykle skromnej dokumentacji dotyczącej sposobu zamknięcia składowiska, która nie tylko nie gwarantuje dobrego zabezpieczenia ale również sama nie stanowi gotowego projektu.  Można ją traktowac jako zarys, szkic planowanych przedsięwzięć. "Sposób zamknięcia składowiska..." określany jest w decyzji jako projekt a w treści jako zaledwie opinia. Nie zawiera ona żadnych danych szczegółowych a w podanych ogólnikach zupełnie ignoruje się takie zjawiska jak niestabilność skarp, wietrzenie, migracja wód do fosfogipsu, jednorazowość krystalizacji fosfogipsu, pylenie świeżego i starego fosfogipsu.
- 31 maja poinformowano, iż przewiduje się wykorzystanie świeżego fosfogipsu ze względu na jego silne wiązania w procesie krystalizacji. Potwierdzał to również Wojewoda Pomorski. Obecna decyzja zakłada przejściowe magazynowanie fosfogipsu. Naszym zdaniem fosfogips nie może być przetrzymywany z uwagi na możliwość krystalizacji w trakcie magazynowania.

Fosfi do Wojewody

N.G.I. "Fosfi" wraz z W.K.O. i O.L.E. wystosowały (20 czerwca 2007) list do Wojewody Pomorskiego Piotra Karczewskiego, w którym zaproponowały spotkanie w sprawie zamknięcia i rekultywacji składowiska fosfogipsów w Wiślince oraz wyjaśnień dot. postępowania administracyjnego P.U.W.. Czekamy na odpowiedź...

Decyzja WIOŚ

 Publikujemy bardzo interesującą i zaskakującą decyzję WIOŚ (z marca 2007) dotyczącą wstrzymania składowania fosfogipsów.

WIOŚ  przyznaje się w dokumencie do ignorowania emisji szkodliwych dla środowiska substancji przez GZNF "Fosfory". Kontrole urzędu wykazały wysokie stężenia fosforanów i związków fluoru w piezometrach i w Martwej Wiśle. treść decyzji
"po raz pierwszy w tej formie potwierdzono wszystkie uwagi i zastrzeżenia tzw. oponentów składowiska"  komentarz Z. Bąkowskiego
Decyzja została uchylona przez GIOŚ. Czytaj: GIOŚ uchyla decyzję WIOŚ

Konferencja czy spektakl...

31 maja 2007 odbyła się konferencja prasowa GZNF "Fosfory" w sprawie zamknięcia i zabezpieczenia składowiska  fosfogipsów w Wiślince. Mieliśmy możliwość zapoznania się ze stanowiskiem: Fosforów, Tadeusza Zimińskiego, Barbary Adamowicz Klepalskiej, Włodzimierza Cichego, Tadeusza Sukowskiego, Greenpeacu. Najważniejszym punktem programu była prezentacja sposobu zabezpieczenia składowiska przez Politechnikę Gdańską.
    Naszym zdaniem pomysł na zamknięcie i zabezpieczenie hałdy jest krokiem w kierunku zmiany wizerunku Fosforów w mediach oraz próbą nawiązania dialogu z organizacjami ekologicznymi. Bardzo ogólny plan wydaje się być rozwiązaniem kompromisowym, jednak zbyt powierzchowne przedstawienie koncepcji nie daje podstaw do optymizmu. Konieczna jest dalsza obserwacja i czuwanie nad rozwojem i realizacją projektu zabezpieczenia  hałdy.
    Zaprezentowany pomysł budzi wiele wątpliwości co do skuteczności. Nawet po zaakceptowaniu tej metody (obserwacyjnej) przez P.U.W. jej realizacja może przybrać inny kształt niż zakładany, który może okazać się niewystarczający. Nie podano orientacyjnych kosztów ani materiałów. Ponadto należy wątpić w możliwość realizacji tej koncepcji biorąc pod uwagę dawniejsze, nie mające pokrycia obietnice i zapowiedzi "Fosforów" n.p. dotyczące zamykania hałdy, przechodzenia na produkcję bezodpadową i t.p.. Działania GZNF zawsze sprowadzały się do maksymalnego obniżania kosztów ze szkodą dla środowiska. Dlatego konferencję można traktować jako rodzaj spektaklu dla uspokojenia opini publicznej i ekologów. N.G.I. Fosfi zaproponowała możliwość częstego konsultowania dalszych prac nad rozwojem i realizacją projektu. Propozycję przyjęto pod warunkiem mniejszej częstotliwości spotkań. Fosfi będzie uważnie przyglądać się dalszym pracom nad rekultywacją, postaramy się relacjonować o wszelkich nieprawidłowościach i postępach.

Spontaniczny protest społeczny - 29 kwietnia

"Wczoraj na ulicę Długą w Gdańsku przyszło około 100 osób, które domagały się natychmiastowego wstrzymania dalszej rozbudowy hałdy fosfogipsów w Wiślince oraz opracowania systemu likwidacji składowiska tych niebezpiecznych odpadów."
Gazeta Wyborcza
"Demonstrujący domagali się natychmiastowego zamknięcia hałdy i rozpoczęcia jej rekultywacji. Mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Hałda - cichy zabójca", "Fosfory trują - ludzie chorują", "Górotwór złośliwy". "
(bart), wp.pl
"Ekolodzy domagają się od dyrekcji Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" - "Ciech" i wojewody pomorskiego natychmiastowego zamknięcia hałdy oraz zabezpieczenia jej przed wyciekami i pyleniem."
www.trojmiasto.pl
"Jak powiedział dziennikarzom koordynator kampanii Greenpeace Łukasz Supergan, według naukowców, w województwie pomorskim zachorowalność na raka jest dwa razy większa od przeciętnej w kraju, czego przyczyną ma być hałda w Wiślince."
Gazeta Pomorska

"Zamknięcie składowiska"

15 marca ogłoszono iż podjęta została decyzja o zamknięciu składowiska fosfogipsów w Wiślince. W rzeczywistości Urząd Wojewódzki wybrał najlepszą dla GZNF "Fosfory" decyzję która umożliwia funkcjonowanie składowiska przez kolejne 2 lata. Po raz kolejny okazało się, że urzędnicy bardziej ufają dużym przedsiębiorcom niż społeczeństwu.  cały komentarz >

Hałda pyli!

"Fosfogips nie pyli,bo zawiera 20%-30% wilgoci."
 
Andrzej Szymańczak, prezes GZNF
 
Fakty są nieco inne. ciąg dalszy >

Przecieki do Wisły

Przeglądarka Google udostępnia internautom zdjęcia satelitarne naszego globu. Doskonale widać na nich hałdę. Nie trzeba wytrawnego obserwatora, aby zauważyć ślad po przecieku do Wisły. Wycieki w tym miejscu są rzeczą normalną ignorowaną przez WIOŚ.

zdjęcie satelitarne
sprawdź sam/a--->
Aktualne (5.IV) prace na składowisku
Aktualizacje na stronie:

mmtrojmiasto - 06.02.200907.02.09
Gazeta Wyborcza - 06.02.200907.02.09
Dziennik Bałtycki - 30.09.200829.10.08
Gazeta Wyborcza - 27.09.2008 09.10.08
Gazeta Wyborcza - 06.09.2008 09.10.08
Zdjęcia lipiec III 2008 20.08.08
Gazeta Polska - 30.07.2008 20.08.08
Zdjęcia lipiec II 2008 24.07.08
Zdjęcia lipiec I 2008 17.07.08
Zdjęcia czerwiec V 2008 09.07.08
Zdjęcia czerwiec IV 2008 02.07.08
Zdjęcia czerwiec III 2008 30.06.08
Program monitoringu 23.06.08
Projekt nasadzeń wierzby 23.06.08
Zdjęcia czerwiec II 2008 20.06.08
Dziennik Bałtycki - 19.06.2008 20.06.08
Zdjęcia czerwiec I 2008 16.06.08
Zdjęcia maj V 2008 10.06.08
Zdjęcia maj IV 2008 08.06.08
Zdjęcia maj III 2008 29.05.08
FRECH: uwagi do sądu, zażalenie 21.05.08
Zdjęcia maj II 2008 20.05.08
Zdjęcia maj I 2008 14.05.08
Opinia NOT - tekst, rysunki 06.05.08
Zdjęcia kwiecień V 2008 06.05.08
Zdjęcia kwiecień IV 2008 02.05.08
Zdjęcia kwiecień III 2008 28.04.08
Dziennik Bałtycki - 17.04.2008 22.04.08
mmtrojmiasto - 16.04.2008 22.04.08
Zdjęcia kwiecień II 2008 15.04.08
Zdjęcia kwiecień I 2008 15.04.08
Zdjęcia marzec VI 2008 12.04.08
Zdjęcia marzec V 2008 12.04.08
Gazeta Wyborcza - 02.04.2008 10.04.08
Zdjęcia marzec VII 2008 10.04.08
Zdjęcia marzec IV 2008 10.04.08
mmtrojmiasto - 31.03.2008 01.04.08
Not - pismo przewodnie opinii 16.03.08
Zdjęcia marzec III 2008 16.03.08
Zdjęcia marzec II 2008 16.03.08
Zdjęcia marzec I 2008 16.03.08
Zdjęcia luty V 2008 16.03.08
Dziennik Bałtycki - 13.03.2008 16.03.08
Dziennik Bałtycki - 06.03.2008 16.03.08
Opinia nt zamknięcia - PW 16.03.08
Opinia nt zamknięcia - WIOŚ 16.03.08
Opinia nt zamknięcia - Młynarek 16.03.08
Opinia nt zamknięcia - Kowalik 16.03.08
Zdjęcia luty IV 2008 08.03.08
Projekt zamknięcia - wstęp 06.03.08
Decyzja na odzysk fosfogipsu 25.02.08
Zdjęcia luty III 2008 19.02.08
Zdjęcia luty II 2008 19.02.08
Dziennik Bałtycki - 06.02.2008 11.02.08
Zdjęcia luty I 2008 11.02.08
Decyzja o zamknięciu 08.02.08
Gazeta Wyborcza - 06.02.2008 07.02.08
Panoramy II. III. IV 22.01.08
Dziennik Bałtycki - 18.01.2008 22.01.08
Zdjęcia styczeń IV 2008 22.01.08
Zdjęcia styczeń III 2008 22.01.08
Zdjęcia styczeń II 2008 22.01.08
Dziennik Bałtycki - 27.12.2007 09.01.08
Człowiek roku - plebiscyt 08.01.08
Zdjęcia styczeń 2008 03.01.08
Zdjęcia grudzień II 2007 20.12.07
Opinia dla WIOŚ 16.12.07
Dziennik Bałtycki - 11.12.2007 13.12.07
Zdjęcia grudzień 2007 11.12.07
Zdjęcia listopad II 2007 11.12.07
Zdjęcia sposób zamknięcia 28.11.07
Gazeta Wyborcza - 16.11.2007 28.11.07
Dziennik Bałtycki - 16.11.2007 28.11.07
www.trojmiasto.pl - 16.11.2007 28.11.07
Gazeta Gdańska - 25.10.2007 28.11.07
Zdjęcia listopad 2007 11.11.07
Zdjęcia panoramiczne 11.11.07
Zdjęcia październik/listopad 2007 03.11.07
Dziennik Bałtycki - 30.10.2007 02.11.07
Gazeta Wyborcza - 29.10.2007 02.11.07
Dziennik Bałtycki - 29.10.2007 02.11.07
Demonstracja 28.10.2007 02.11.07
Przeciw ignorancji 24.10.07
Gazeta Wyborcza - 25.10.2007 24.10.07
Zdjęcia - październik 2007 17.10.07
nowe pozwolenie zintegrowane 08.10.07
Dziennik Bałtycki - 27.09.2007 08.10.07
Dziennik Bałtycki - 18.09.2007 18.09.07
Zdjęcia - wrzesień 2007 18.09.07
Dziennik Bałtycki - 11.09.2007 11.09.07
Komunikat prasowy Wojewody 11.09.07
100dniówka Wojewody 10.09.07
Gazeta Wyborcza - 07.09.2007 10.09.07
Gazeta Wyborcza - 29.08.2007 28.08.07
Dziennik Bałtycki - 23.08.2007 28.08.07
Zdjęcia - sierpień 2007 28.08.07
List otwarty do mediów ( PDF) 23.08.07
Uchylenie pozwolenia zintegr. 22.08.07
Hałda nie jest obiektem budowlanym 22.08.07
Dziennik Bałtycki - 22.08.2007 22.08.07
Gazeta Wyborcza - 22.08.2007 21.08.07
Dziennik Bałtycki - brak daty 09.08.07
WIOŚ - Notatka z wizji lokalnej 09.08.07
Zdjęcia - lipiec 2007 22.07.07
list do GZNF 22.07.07
Zdjęcia - Fosfory 2006 15.07.07
GIOŚ uchyla decyzję WIOŚ 11.07.07
PUW - wszczęcie procedury... 11.07.07
WIOŚ komentuje Cichego zabójcę 11.07.07
Dziennik Bałtycki - 03.07.2007 10.07.07
Metale ciężkie w wodach... 10.07.07
Zdjęcia - wizja WIOŚ 05.07.07
Sposób zamknięcia hałdy... 03.07.07
Zdjęcia - czerwiec/lipiec 2007 03.07.07
Gazeta Wyborcza - 30.06.07 03.07.07
Dziennik Bałtycki - 12.04.94 27.06.07
Decyzja PUW,dosypanie fosfogipsu 26.06.07
GIOŚ do B. Plewczyńskiego 26.06.07
Decyzja WIOS z 27.03.07 11.06.07
Z. Bąkowski - komentarz do... 11.06.07
Gazeta Gdańska - 6.06.07 11.06.07
Zdjęcia - czerwiec 2007 08.06.07
Dziennik Bałtycki - 02.06.2007 04.06.07
Dziennik Bałtycki - 31.05.2007 04.06.07
Gazeta Wyborcza - 01.06.2007 03.06.07
Propozycja GZNF zamknięcia hałdy
03.06.07
Dziennik Bałtycki - 16.05.2007 19.05.07
Odważ się zobacz sam 15.05.07
Zdjęcia - majówka 2007 10.05.07
Dziennik Bałtycki - 04.05.2007 09.05.07
Raport Greenpeace 09.05.07
zabezpieczenie hałdy w/g fosfi 09.05.07
echo miasta - 22.03.2007 09.05.07
spontaniczny protest społeczny 01.05.07
zdjęcia - protest 29.04.2007 01.05.07
www.trojmiasto.pl 26.04.2007 26.04.07
Gazeta Wyborcza 26.04.2007 26.04.07
Akcje vlepki 16.04.07
Gazeta Gdańska - 22.03.2007 08.04.07
PAP - Nauka w Polsce 05.04.07
Gazeta Wyborcza - 05.04.2007 05.04.07
Fakt - 23.03.2007 01.04.07
Gazeta Wyborcza - 16.03.2007 01.04.07
Gazeta Wyborcza - 21.03.2007 28.03.07
"Zamknięcie składowiska" 28.03.07
Przewodnik - Co w hałdzie piszczy 06.03.07
Gazeta Wyborcza - 22.06.2006 06.03.07
"Dziennik Bałtycki" - 26.01.2007 09.02.07

"Dziennik Bałtycki" - 06.01.2006 09.02.07

Gazeta Wyborcza - 24.01.2007
31.01.07
Decyzja w. s. Pozwolenia zintegrowanego dla GZNF  
24.01.07

Gazeta Wyborcza - 17.01.2007
21.01.07

Gazeta Wyborcza - 13.01.2007
21.01.07

Zdjęcia - jesień 2004
17.01.07

Zdjęcia - nabrzeże chemików 17.01.07

Stanowisko władz
8.06.2006
"Argumentem (...) jest fakt, że gdańszczanie kupują tam działki"
Marszałek Województwa
"Wiem że (...) (problem składowiska) jest już rozwiązany"

17.01.2007
"Bardzo poważnie rozważymy zawieszenie prowadzonego aktualnie postępowania..."
...wiadomo, że fosfogipsy są niebezpieczne...mniej więcej wiadomo co można z nimi zrobić...nic się nie robi...

Potrzebujemy TWOJEJ POMOCY !!!!!

Nieważne gdzie mieszkasz. Jest nas za mało żeby móc skutecznie walczyć z problemem GZNF "Fosfory". Dysponujesz jakimiś materiałami których nie posiadamy? Prześlij je nam a opublikujemy je na tej stronie. Przyda się każda forma pomocy. Nie bądźmy obojętni!!
Stronę prowadzi: Nieformalna Grupa Inicjatywna "Fosfi"
kontakt: fosfi@tlen.pl

Dziękujemy witrynie vlepvnet.bzzz.net za włączenie się w akcję, oraz administratorom serwera web44.motion.bzzz.net za udostępnienie miejsca.
 Ta strona najlepiej wyświetla się na przeglądarce Firefox